Пон-Съб: 9:30 до 17:30

ВИП ПРОГРАМА

ЗДРАВЕН КОУЧИНГ* СЪС СЪСТАВЯНЕ НА ВИП ПРОГРАМА ЗА САМОВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И СЕБЕРАЗВИТИЕ

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЗДРАВНИЯТ КОУЧИНГ СЪС СЪСТАВЯНЕ НА

ВИП ПРОГРАМА   

   ЗДРАВНИЯТ КОУЧИНГ СЪС СЪСТАВЯНЕ НА ВИП ПРОГРАМА е плод на многогодишно непрекъснато обучение, събиране и анализиране на информация, експериментиране и обобщаване на опит с цел да бъде разработена холистична система от методи средства за ускорено отключване и развитие на огромния потенциал, заложен във всеки от нас за самоусъвършенстване и саморазвитие. ЗДРАВНИЯТ КОУЧИНГ СЪС СЪСТАВЯНЕ НА ВИП ПРОГРАМА по уникален начин съчетава природосъобразни методи за постигане на оптимално физическо, психическо и душевно здраве, като хомеопатия, фитотерапия, нутритепария, апитерапия и източна рефлексотерапия, с дихателни и медитивни техники, елементи от йога, психотерапия, автогенен тренинг, визуализация, позитивно мислене и др. Голямо предимство на ВИППРОГРАМАТА е, че тя интегрира техники за самовъзстановяване и себеразвитие, практикувани и усъвършенствани в продължение на векове и хилядолетия с най-съвременните научни открития, хвърлящи светлина върху същността на човека и върху заобикалящия го свят, както и на неразривната връзка помежду им. Следвайки усвоеното от ВИП ПРОГРАМАТА, Вие получавате мощен комплексен инструмент, който може да бъде използван самостоятелно през целия Ви живот и във всяка една критична ситуация. Това Ви прави истински господар на собствената Ви съдба и на собственото Ви здраве.

         КАКВО НАЛОЖИ ВЪВЕЖДАНЕТО В ПРАКТИКАТА НА ЗДРАВЕН КОУЧИНГ СЪС СЪСТАВЯНЕ НА ВИП ПРОГРАМА

   Прекрачили прага на третото хилядолетие можем да се гордеем с невероятни технически постижения. Не точно така стоят, обаче, нещата, свързани с нашето здраве.

   Вярно е, че днес може да бъде осъществена трансплантация на почти всяка част от човешкото тяло, че оплождането in vitro е нещо обичайно, че редица болести вече са забравени, но в същото време се появиха нови, не по-малко страшни заболявания.

Освен това, в резултат на промяната  в  начина  на  живот  и  в  заобикалящата ни среда, е налице почти епидемично  разпространение  на  алергиите, на нервно – психическите и кожни проблеми, на редица болести на храносмилателната, дихателната и сърдечно – съдовата системи, на имуннообусловените, обменните и ракови заболявания и много други. 

Вярно е, че фармацевтичните компании изобретяват все по-нови и по-силни медикаменти, но също така е вярно и това, че тяхната цена е все по –висока и че непрекъснато расте броят на хората, увредени от някои от страничните действия на тези медикаменти. Лошото е, че в повечето от случаите последните само временно потискат болестните симптоми без да стимулират организма да включи потенциалните защитни механизми, които притежава за справяне с болестта. Това постига ЗДРАВЕНИЯТ КОУЧИНГ СЪС СЪСТАВЯНЕ НА ВИП ПРОГРАМА, основана на схващането, че човекът е единство на тяло, дух, душа и разум и че само идеалният баланс между тях гарантира добро здраве и самочувствие. Баланс, който може да бъде осъществен с помощта на доказали своята ефективност методи, приложението на които не е свързано със страничните действия и с противопоказанията на конвенционалната медицина. Към тях спадат хомеопатията, фитотерапията, нутритерапията, апитерапията, индийската традиционна медицина – Аюрведа, източната рефлексотерапия, психотерапията, позитивното мислене, визуализацията и медитацията, йога – учението и много други. Единствено холистичният подход към човешкото здраве, разглеждащ организма като единно цяло и интегриращ по индивидуален за всеки човек начин елементи от тези природосъобразни методи за профилактика и лечение, може най – бързо и най – сигурно да спомогне за отключването на огромния потенциал за самовъзстановяване и себеразвитие, заложен във всеки от нас. 

          ЗАЩО СЕ ИЗПОЛЗВА ПОНЯТИЕТО “ВИП” В СИСТЕМАТА ЗА САМОВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И СЕБЕРАЗВИТИЕ?

Това е така, защото тази програма е подходяща за изключително ограничен кръг от хора, които вечно търсят себе си и които запазват своята способност за самоусъвършенстване през целия си живот (според световните статистики – не повече от 2 % от възрастното население). Болниците и другите медицински центрове са отворени за всеки, но ВИП ПРОГРАМАТА е отворена само за най-силните психически хора, които притежават оптимизъм, могъща воля, отговорност пред себе си и пред околните и изключително високо ниво на осъзнатост за тяхната същност, като духовни същества и за тяхната роля в този свят. Това са хората, които в своето развитие са излезли от стадия на неосъзнатата некомпетентност – стадий на съществуване, в който огромното мнозинство от хората остават през целия си живот. В своите постъпки осъзналите себе си хора не се ръководят от мотивация, породена от чувство за недостиг, а от еволюционна мотивация, тласкаща ги да започнат най-дългото и най-вълнуващо пътуване – пътуването навътре в себе си.

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗДРАВНИЯТ КОУЧИНГ СЪС СЪСТАВЯНЕ НА ВИП ПРОГРАМА?

     ЗДРАВНИЯТ КОУЧИНГ СЪС СЪСТАВЯНЕ НА ВИП ПРОГРАМА е предназначен само за хора с висок интелект, които:

- осъзнават, че човекът е единство на тяло, разум, душа и дух и когато един от тези компоненти страда, това се отразява и на останалите.

- имат висока самооценка, вяра в себе си, позитивно мислене и лидерски качества.

- се стремят към самоопознаване и себеразвитие, включващо и изграждане на съвършено физическо, психическо и душевно здраве.

- знаят, че не винаги могат да контролират събитията около тях, но винаги могат да контролират реакциите си спрямо тези събития.

- са прозрели, че любовта, благодарността, прошката и радостта от достигнатото са в основата на здравето, щастието и удовлетвореността от живота.

- възприемат неуспеха не като провал, а като урок и като разкриване на нова възможност, а хората, които не постъпват по най-коректния начин спрямо тях, - като учители в този живот, на които прощават с благодарност за получения урок.

- имат активна позиция по отношение на своето здраве и на своя живот, базираща се на убедеността, че и здравето и болестта са процеси, а не константни величини.

- вярват, че разболяването е алармиращ сигнал, чрез който тялото и душата се стремят да привлекат вниманието, че нещо вътре в нас не е наред и че вместо този сигнал да се заглушава, трябва да се търси и отстрани причината за настъпилия дисбаланс.

- се стремят към изграждане на пълноценни и хармонични отношения със света около тях

- искат да бъдат по-успешни в своя живот и в бизнеса, с който се занимават.

          КАКВО ВКЛЮЧВА ЗДРАВНИЯТ КОУЧИНГ СЪС СЪСТАВЯНЕ НА ВИП ПРОГРАМА?

     ЗДРАВНИЯТ КОУЧИНГ СЪС СЪСТАВЯНЕ НА ВИП ПРОГРАМА включва следните основни модули:

1. Усвояване на умения да се наслаждаваме на своите победи и да ги откриваме в ежедневието.

2. Практикуване способността да зареждаме себе си с позитивна мотивация за всички начинания, с които се заемаме.

3. Откриване на удоволствието в дребните неща от живота.

4. Усвояване на способност да възприемаме трудностите и неуспехите като уроци в нашия живот.

5. Разрушаване на негативната стигма да се връщаме непрекъснато към неуспехите си, които .... всъщност може би са успехи и начало на нови възможности.

6. Превръщане на отношението към хората около нас в силно оръжие за успех.

7. Наслаждаване на позицията на водещ, на лидер и на „успешен човек”, без това да тежи.

8. Контролиране на стреса и предотвратяване и отстраняване на отрицателните му въздействия върху психиката и организма.

9. Усвояване на умения за противодействие на умората и за по-бързото и преодоляване.

10. Повишаване на умствената работоспособност и подобряване на способността за концентрация и запаметяване.

11. Контролиране на отрицателните емоции, като гняв, избухливост и други, които пречат на общуването и са в основата на редица заболявания.

12. Запазване и подобряване на зрението и неутрализиране на неблагоприятното въздействие на компютрите, екраните и усиленото четене върху очите.

13. Преодоляване на болките в гърба и кръста и на други неблагоприятни последствия, свързани със съвременния начин на живот и работа.

14. Усвояване на умения да се справяме с тревожността, притеснението и паник – атаките, които често ни пречат да разкрием максималните си способности и провокират оплаквания от здравословно естество.

15. Усвояване на техники за справяне с безсънието, което е една от най-честите причини за намалена работоспособност.

16. Помощ на желаещите да се откажат от вредните си навици, в

контекста на повишена нетърпимост в световен мащаб към цигари и алкохол / като фактори, увреждащи здравето и влияещи негативно върху активното работно време/.

17. Профилактиране с природосъобразни методи и средства на т.нар. психосоматични заболявания, т.е. заболявания, които се провокират от повишено нервно напрежение: високо кръвно налягане, язва, диабет, кожни проблеми, чести инфекции с различна локализация, автоимунни и ракови заболявания и много други.

18. Запознаване със световните тенденции за постигане на активно дълголетие и за забавяне на процесите на стареене и прибавяне на живот към годините.

19. Профилактика и лечение на специфични мъжки или женски проблеми.

20. Преодоляване на неблагоприятните въздействия на чести пътувания и смяна на часови пояси върху психика, здраве и работоспособност.

21. Повишаване на имунната защита с цел предотвратяване и съкращаване на времето на боледуване от грип и други вирусни и/или бактериални инфекции, които са основна причина за временна нетрудоспособност и намален жизнен тонус и понижено самочувствие.

22. Преодоляване на проблеми с гласа, включително и на такива, дължащи се на нервна почва, които пречат на нормалното общуване.

23. Нормализиране на обмяната на веществата и контролиране на телесното тегло, като залог за добро здраве и висока работоспособност.

24. Преодоляване на страхове и комплекси от различно естество.

25. Тренировка на духа, управление на мислите и изграждане на характер на победител.

26. Увеличаване на ефективността в бизнеса чрез подобряване на здравословното и психо – емоционално състояние.

27. Нормализиране на дейността на нервната система и на психиката.

28. Детоксикация на организма

29. Отстраняване на неблагоприятните за организма последствия от физически и душевни травми, от заболявания и от операции.

30. Намиране и отстраняване на причините за заболяванията, които много често се крият в потиснати отрицателни емоции.

31. Формиране на позитивно мислене и отношение към себе си, и към околния свят, което е в основата на психо – емоционалния комфорт и на доброто здраве.

и много други...                                                                                           

          Обединяващото за всички модули е, че всеки един от тях изисква активно участие от ваша страна. Единствено по този начин може да бъде разкрит и оползотворен най-пълноценно потенциала за самовъзстановяване и себеразвитие, който природата е заложила във всяко човешко същество още от раждането му. ЗДРАВНИЯТ КОУЧИНГ СЪС СЪСТАВЯНЕ НА ВИП ПРОГРАМА дава посоката и ориентирите, както и необходимите ви “екипировка” и стимули, но пътят трябва да бъде извървян от Вас. В зависимост от конкретните нужди гореизброените модули могат да бъдат комбинирани по различен начин помежду им и така да бъде извлечена максимална полза от ВИП ПРОГРАМАТА.

     ЗДРАВНИЯТ КОУЧИНГ СЪС СЪСТАВЯНЕ НА ВИП ПРОГРАМА се провежда лично от д-р МАРИЯН ИВАНОВ – основател и собственик на Медицински Център “ФИТОЛЕК“ – София, www.phytolek.com. Специалист по вътрешни болести. Рейки терапевт. Преподавател по хомеопатия към Европейска школа по клинична хомеопатия и асоцииран преподавател към катедра Фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, София. Внедрил в лечебната практика и в преподавателската дейност уникална техника за подбор на подходящите хомеопатични медикаменти за профилактика и лечение на често повтарящи се и на хронични заболявания. Член на Управителния съвет на Българската медицинска хомеопатична организация и на редакционната колегия на вестник “Acta homeopathica”. Автор на формули на хранителни добавки, одобрени и произвеждани за България в САЩ и Франция (за повече информация вижте www.phytolek.com). Създател на формули на чайове с оздравителна насоченост, произвеждани от Българска Чаена Компания (за повече информация вижте www.bulgarianteacompany.com). Магистър по здравен и социален мениджмънт към Университета в Нант, Франция. В лечебната си практика д-р Мариян Иванов съчетава постиженията на съвременната медицина и   на    хомеопатията   с хилядолетнитe традиции на фитотерапията, ароматотерапията, нутритерапията, апитерапията и др. Става въпрос за клонове от медицината, към които в началото на 21-то хилядолетие все повече лекари и пациенти от цял свят насочват своето внимание, благодарение на високата им ефективност, стимулиращото им действие върху човешкия организъм и липсващите или сведени до минимум странични дейности. Д-р Мариян Иванов е автор на книгите „Хронични и често рецидивиращи заболявания - техника за подбор на подходящите хомеопатични медикаменти” (2 тома), “Хомеопатия за деца”, “Хомеопатия за жени”, “Хомеопатично лечение за всички” и на издадената в 2 тома „Семейна хомеопатия” (Отключи силата в теб), както и на редица специализирани и научно-популярни здравни статии, публикувани в различни вестници и списания. В съавторство с д-р Зорка Угринова са други три издадени книги, посветени на хомеопатията – „Трудните деца”, „Ало, докторе” и „Хомеопатично лечение за деца и тийнейджъри”. В поредицата от книги “Домашна енциклопедия” на издателство “АБГ”, д-р Мариян Иванов запознава читателите на достъпен език с това кои са най-разпространените заболявания у нас и какво представляват, на какво се дължат, какви са симптомите им, какъв двигателен и хранителен режим могат да облекчат тези симптоми, а също и какви са конвенционалните и нетрадиционните методи, които могат да се използват за тяхното лечение. Голямо предимство на всяка книга е, че дава изчерпателна информация за съответното заболяване и за неговото лечение, разглеждайки организма като единна цялост, а не като съвкупност от органи и системи. До този момент излезли от печат са книгите : “Всичко за сенната хрема и бронхиалната астма”, “Всичко за ставните заболявания “, “Всичко за разширените вени”, “Всичко за простудните заболявания и грипа”, “Всичко за запека и как да го преодолеем”, “Как да повишим имунната си защита”, “Всичко за заболяванията на простатата”, “Всичко за бронхита”, “Всичко за синузита”, “Да отслабваме с удоволствие”. “Лечение на целулит”, “Всичко за язвената болест”. Д-р Мариян Иванов препоръчва и използва широко в практиката си на холистичен терапевт системата за самовъзстановяване и себеразвитие, разработена от академик Мирзакарим Норбеков (за повече информация можете да посетите сайта www.norbekov.bg).

Цена на провеждане на ЗДРАВЕН КОУЧИНГ СЪС СЪСТАВЯНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНА ВИП ПРОГРАМА – 160 лева или 80 евро. Като подарък, в тази цена се включва книга „Всичко е в твоите ръце” с автори Мирзакарим Норбеков и д-р Мариян Иванов.

Цена на ЗДРАВЕН КОУЧИНГ С ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВИП ПРОГРАМАТА И С НАНАСЯНЕ НА СЪОТВЕТНИ КОРЕКЦИИ, в зависимост от индивидуалната реакция на организма – 80лева (40 евро) на консултация.

ВАЖНО! Клиентите на ЗДРАВНИЯ КОУЧИНГ СЪС СЪСТАВЯНЕ НА ВИП ПРОГРАМА могат да разчитат на индивидуален подход и дискретност, както и на отстъпки в цената при ползване на други услуги, предлагани в Медицински Център “ФИТОЛЕК”

ЗА ДА БЪДЕМ ЗДРАВИ И УСПЕШНИ САМО ТРЯБВА ДА ГО ПОИСКАМЕ......И ДА СЕ НАУЧИМ КАК ДА ГО ПОСТИГАМЕ!

*Терминът “коучинг” се превежда буквално като “тренирам, наставлявам,”. Това учение, възникнало в края на миналия век включва елементи на психология, философия, мениджмънт и редица други клонове на човешкото познание и се базира на жизнения и професионалния опит на коуча (човекът, който провежда коучинг). Целта на коуча е, не да даде готови решения на потърсилия неговата помощ, а да го мотивира да работи върху себе си за отключване и развие на собствения потенциал. Защото няма по – успешен и удовлетворен човек от човека, научил своите уроци и осъзнал своята сила и независимост. Гаранция за намиране на вярното решение и за постигане на краен успех са компетентността на коуча и индивидуалният подход във всеки конкретен случай. И, разбира се, желанието за промяна. А когато ученикът е готов, Учителят се появява...

 

Какво казват пациентите за нас


За мен , д-р Надежда Гурянова е рядко срещан специалист в България. Тя има прекрасна медицинска подготовка, успоредно с това  е и перфектен хомеопат.Непрекъснато се усъвършенства, посещавайки различни курсове и семинари. Всичко това й помага да се справя и с най-заплетените случаи в своята практика. Отзивчивостта й е...
Цвете Стоянова, гр. София

Много сме доволни от д-р Иванов! Благодарим за вниманието и доброто отношение към нас! Карина Велибашева и мама Петя :)
Карина Велибашева

Д-р Иванов е вълшебник! Той лекува с едни малки зрънца които вършат вълшебство. Аз съм възрастна жена на 69 г. и от дълги години страдам от алергия. Последните  10 месеца алергията ме притисна много жестоко. Всеки един Божи ден в обриви, сърбежи по цялото тяло с главоболие и безсъние. Но съм имала късмет да попадна на лечението на...
Надежда Минева

"Има някакъв нов начин на лечение"- каза моята позната преди 16 години когато на разходка в парка споделих с нея,че синът ми (тогава 7 годишен) има диагноза бронхиална астма. Двамата със съпруга ми вече от 3-4 години живеехме с мисълта за това състояние на детето ни и се въртяхме в омагьосания кръг на астматичните пристъпи и...
Стефи Чоева

Благодарение на грижите и отношението на д-р Угринова, животът отново може да е прекрасен! Благодаря на целия екип на Фитолек, който винаги ме кара да се чувствам специална и важна. Благодаря, че Ви има! 05.07.2013 г
Надежда Стойлкова - София

Синът ми бе с поставена диагноза бронхиална астма от 3 годишната си възраст. Посещаваме д-р Мариян Иванов от 4 г.. През всичките тези години детето разреди епизодите на кашлица и задух, няма нощни пристъпи и много рядко боледува. Мога да кажа, че е напълно оздравял. Благодаря!!!
Моника Павлова

За мен д-р Иванов е образец за лекар! С познанията и вниманието което получава всеки негов пациент. Винаги съм разбирала "личен лекар", като израз да означава лекар, които може да подържа тялото и духът ти здрави, това за мен е мерило за добър лекар. Д-р Иванов благодаря че те има и ми даваш толкова вяра, че нещата могат да бъдат...
В. Георгиева - София

В лицето на д-р Русева срещнах ЧОВЕКА!!! И ДОКТОРА!!! Благодаря Ви от сърце!!! 16.08.2014 г гр. Тервел    
Mариана Костадинова

Благодарим на д-р Мариян Иванов за доброто отношение и отличните познания в  областите с които се занимава и за доброто което прави на хората, търсещи помощ! С най-искрени благодарности и поздравления!
сем. Добреви

Повече от половин година посещавам медицинския център и съм много доволна. Всички тук са много внимателни и са големи специалисти. Бях много зле с нервната система, имах такива симптоми и нервни кризи, който ме караха да мисля, че всеки момент ще умра. Бях отчаяна и изпаднала в депресия. Благодарение на д-р Мариян Иванов всичко...
Боряна Цветкова - София

До 1 г. на сина ми Никола бяха поставени най-различни диагнози - алергия към белтъка на краве мляко, атопичен дерматит и др.. След започване на хомеопатичното лечение, кожата на детето се изчисти, то не повръща и вече не спазваме никаква диета.
Рафаела Жекова

„Посещавам МЦ „Фитолек" от 2006 г. Обърнах се за помощ към д-р Мариян Иванов, тъй като дъщеря ни, която тогава беше на 1 година и половина, боледуваше често и за съжаление обикновените вирусни инфекции се развиваха бързо в бактериални и се налагаше антибиотично лечение. Благодарение на грижите на д-р Иванов тя започна да...
Катя Казанджиева

  Здравейте Д-р Иванов, Все се каня да напиша мейл, с който да Ви благодаря и все не намирах време до днес, за което съжалявам. Бих искала да благодаря от името на цялото ми семейство за грижите и вниманието, с което дарявахте майка ми–Милка Трайкова - Петрова, която живя 7 години и се бори с онкологично заболяване. Искам да...
Евелина

Със сина ми идваме при д-р Иванов от 5 години. Пред антибиотиците, инжекцийте и "Вентолин" за алергия и астма избрахме хомеопатичните препарати и опита на д-р Мариян Ианов в комбинирането им. Благодарна съм за знанията, които е придобил и които с такава лекота прилага. Нека Господ да му дава здраве, дълъг живот и нови...
Ани, Ангел и Александър Томови

Много съм доволен от професионализма и качеството на обслужване, на които станах свидетел в хомеопатичен център "Фитолек".
Иван Кръстев
Прочети всички

Нашите партньори

Запиши се за нашия бюлетин!

Научавай полезна здравна информация и бъди информиран първи за най-новите ни предложениия

  • Съглсен съм данните ми да бъдат запазени и използвани за получаване на бюлетин
  • Съгласен съм да получавам информация, свързана с дейността на медицинския център и на работещите в него медицински специалисти