Новини

Диагностика и лечение с 3D Биорезонансен скенер /NLS/ д-р Русева

NLS scenerАпаратът обединява диагностичните възможности на компютърната томография, ядрено-магнитния резонанс, и ултразвуковото изследване. Всеки един от тях поотделно открива само оформения вече процес или заболяване, докато NLS скенерът анализира състоянието на отделния орган до ниво клетка и позволява ранна диагностика и прогноза за развитие на евентуално заболяване от 3 до 5 години преди появата на първите оплаквания.

За кратко време с апарата се извършва експресен, безболезнен и неинвазивен преглед на целия оранизъм, без да се налага провеждане на предварителна специална подготовка и диети. Изисква се единствено около два часа преди провеждане на изследването да не се консумират кофеинови, никотинови продукти, енергийни напитки и хранителни добавки ,които биха компроментирали крайния резултат.
Всички органи и клетки притежават специфични само за тях вълнови трептения, които характеризират нормалната им функция. В резултат на стрес, инфекции, алергии, замърсена околна среда и др. в тях възникват болестни електромагнитни колебания различни от тези на здравия орган и чрез нервната система те достигат до мозъка. Апаратурата приема излъчените от мозъка биоимпулси, прави сравнителен анализ със заложената в програмата информация за 120 000 енергоинформационни шаблона и регистрира спектрално сходство на познаваемост със заболяване до 95 % в изследвания орган. 

Апаратът обединява диагностичните възможности на компютърната томография, ядрено-магнитния резонанс, и ултразвуковото изследване. Всеки един от тях поотделно открива само оформения вече процес или заболяване, докато NLS скенерът анализира състоянието на отделния орган до ниво клетка и позволява ранна диагностика и прогноза за развитие на евентуално заболяване от 3 до 5 години преди появата на първите оплаквания.

За кратко време с апарата се извършва експресен, безболезнен и неинвазивен преглед на целия оранизъм, без да се налага провеждане на предварителна специална подготовка и диети. Изисква се единствено около два часа преди провеждане на изследването да не се консумират кофеинови, никотинови продукти, енергийни напитки и хранителни добавки ,които биха компроментирали крайния резултат.
Всички органи и клетки притежават специфични само за тях вълнови трептения, които характеризират нормалната им функция. В резултат на стрес, инфекции, алергии, замърсена околна среда и др. в тях възникват болестни електромагнитни колебания различни от тези на здравия орган и чрез нервната система те достигат до мозъка. Апаратурата приема излъчените от мозъка биоимпулси, прави сравнителен анализ със заложената в програмата информация за 120 000 енергоинформационни шаблона и регистрира спектрално сходство на познаваемост със заболяване до 95 % в изследвания орган. 

Без отрицателни за здравето въздействия се измерват и анализират промените на вълновите характеристики на магнитните полета на всеки орган в човешкия организъм до ниво клетка , което дава възможност :
• да се регистрират заболяванията, включително в ранен безсимптомен стадий / в това число ракови и туморни/,да се определя местонахождението им, характера на патологията, фаза и ход на развитие ,преценка на адаптивните възможности на организма.
• да се установяват причинителите на заболяването /вируси, бактерии, паразити, алергени, храни/ и веднага да се изготви адекватна индивидуална програма за лечение, като подбраните лечебни препарати се тестват в резонансната камера на апарата за ефективност , поносимост и съвместимост.
• да се анализират при всеки пациент заложените в хромозомите му наследствени заболявания и възможността за ранна превенция на проявата им.
• да се определят биохимичните показатели в режим на NLS анализ.
• да се тестват медикаменти, хранителни добавки, билки и др. до колко те са подходящи за прием спрямо индивидуалните биологични характеристики на тествания организъм.
• да се ускорят процесите на възстановяване на организма при боледуване чрез стимулиране на собствения оздравителен потенциал с помоща на МОРА терапия /мета-честотна терапия за клетъчно възтановявяне/, която е заложена в апарата „БИОПЛАЗМА”.
• да се проконтролира в хода на провеждано лечение ефективността на различните методи на въздействие в оздравителния процес и да се направи сравнение с предишни получени резултати.
• да се провежда бърз масов профилактичен скрининг на големи групи хора с определена насоченост и като цяло, на работещите при условия на труд с повишени функционални изисквания към организма, за спешна оценка на здравното състояние на всеки при необходимост.

Видове изследвания:

Детайлизирано изследване – позволява да бъде изследвана детайлно всяка биологична структура в човешкото тяло до ниво клетка. 

Стандартно изследване - общ анализ на здравното състояние на човешкия организъм без детайлизирано изследване до ниво клетка, но с подробен анализ на биологичните структури с регистрираната от апарата патология.

Експресно изследване – позволява бърз общ анализ на здравното състояние на организма, без детайлизирано изследване на биологичните структури.

Контролни изследвания – провеждат се с цел проследяване и анализиране на динамиката на протичане на болестния процес, както и отчитане на резултатите от проведеното лечение. 

МОРА терапия - чрез нея се оказва терапевтично въздействие върху поразените структури , стимулират се възтановителните процеси в организма, регенерацията на тъканите и обезвреждането на инфекциозните причинители. Програмата е заложена в апарата ”БИОЛПАЗМА”. Дневно лечебно въздействие с МОРА- терапия се изпълнявана на не повече от три органа. Общият брой процедури се определя в зависимост от стадия и тежеста на заболяването. Цената на първата процедура е вклчена в основното изследване. 

Етапи на изследване:
• диагностика на здравното състояние на организма по органи и системи е с продължителност от 15 до 45 мин. в зависимост от избраната програма и регистрираната от апарата патология.
• след приключване на диагностиката с апарата, лекарят разчита получената информация от изследването в рамките от 30 мин.до 1 час, като продължителността се определя от избраната програма ,регистрираната патология ,допълнителните изследвания, налагащи се при необходимост за клинично уточняване и тестване на терапевтични препарати.
• следва консултативно-информационно събеседване с пациента относно регистрираните заболябания ,изготвяне на профилактична или лечебна схема,терапевтично въздействие на поразените структури чрез заложената за това програма в апарата „БИОПЛАЗМА”.
• на пациента се предоставя епикриза с регистрираната патология,подкрепена с топогравски и цифров анализ на заболяването. Това позволява да се прави обективен сравнителен анализ след проведено лечение, да се проследява и анализира динамиката на развитие на болестния процес и да се прецизира ефекта от назначеното лечение.

Условия за провеждане на изследването - два часа преди провеждане на изследването e желателно изследваното лице: 
• да не е консумирало кофеинови и никотинови продукти, енергийни и алкохолни напитки. 
• да не е извършвало тежка физическа работа. 
• да не е приемало лекарствени препарати /ако е възможно/, хранителни и билкови добавки. 
Внимание!!! 
• Не се провежда изследване на жени по време на менструация.
• Неспазването на изброените условия може да компроментира резултатите от изследването.

Провеждане на изследването:
• изследваното лице се настанява удобно на стола срещу апарата.
• сваля всякакви метални предмети в областта на главата като съобщава за наличие на метални инпланти в тялото си преди започване на изследването.
• поставя слушалките на апарата плътно на главата в областта на ушите с кабел на слушалката от ляво.
• по време на изследването не кръстосва ръце и крака и не говори.
• изследването трае от 15 до 45 мин.в зависимост от избраната програма. 
• следва разчитане на резултатите от лекаря, провел изследването, като продължителността е от 30 мин. до 1 час, в зависимост от зададената програма, от регистрираните от апарата болестни промени и от необходимостта от допълнителни изследвания за уточняване на здравословното състояние.
• след приключване на изследването пациентът следва обичайният си дневен режим без никакви ограничения.

Изследването се провежда след предварително записване на тел:
Стационарен: 02/962 48 22 
моб. 0888718439 – д-р Русева